דגש על פרטים

דגש על פרטים

דגש על פרטים Emphasis on Detail

2 גימורים בדלתות זכוכית
Two Distinct designs for Glass Doors

דגם "רומא"
דלתות זכוכית ממוסגרות בשני פרופילים דקורטיביים
"Roma" Model
Glass doors framed in two decorative borders
דגם "מירו"
דלתות זכוכית ממוסגרות בפרופיל אחד מכל צד (צד הציר) למראה שקוף יותר
"Miro" Model
Glass doors framed in a single border on each side (the hinge side) for a more transparent look
 
אפשרות תאורה ליחידת ויטרינה


 

Interior lighting in glass unit
2 גימורים למדפים עליונים
• מדף סטנדרטי
• מדף דקורטיבי עבה מעובד קרניז)

 

2 Finishes for the Upper Shelves
• Standard shelf
• Wider decorative shelf (with molding)
 
מגירות ברוחב
40 ס"מ או 50 ס"מ
4 מגירות במקום דלת

door a of instead drawers Four width ( 40 or 50 cm) Drawers