ספריות פינתיות

ספריות פינתיות

ספריות פינתיות   Corner Bookcases

2 אפשרויות לניצול פינה
Two Corner Executions are Possible

 

 
אפשרות א'
מצב בו 2 ספריות ישרות מתחברות בזוית של 90 מעלות ללא יחידה פינתית (יש לחשב מרחק 35 ס"מ מהקיר)
 


Possiblity A
Two bookcases are connected at a 90-degree angle without a corner unit (35cm distance from wall required)

 
אפשרות ב'
מצב בו 2 ספריות ישרות או מדרגות מחוברות ביניהן עם יחידה פינתית 65-ב ס"מ רוחב
 


Possiblity B
Two bookcases are connected via a 65 cm wide corner unit