אפשרויות עומק / גובה

אפשרויות עומק / גובה

2 אפשרויות עומק
2 Possible Depths

2 אפשרויות גובה
2 Possible Heights

 
ספריות מדורגות
עומק חלק תחתון
45 ס"מ או 50 ס"מ
עומק חלק עליון 35 ס"מ
Double Depth Bookcases
Depth of Bottom section:
45 cm or 50 cm
Depth of upper
section: 35 cm
ספריות מדורגות
בעומק אחיד 35 ס"מ
קיים גם בעומק
40,30, 45 ס"מ
Single Depth Bookcases
uniform depth of 35 cm
Also available in widths
of 30, 40, 45 cm
גובה 210 ס"מ
3 מדפים פנימיים
ניידים בחלק העליון
Height: 210 cm
3 adjustable shelves
in the top section
גובה 240 ס"מ
4 מדפים פנימיים
ניידים בחלק העליון
Height: 240 cm
4 adjustable shelves
in the top section
 
סיומת עגולה
כל סיומת מוסיפה ברוחב 35 ס"מ
בצד ימין או שמאל של הספריה
Rounded End Unit
(right or left)
Each end unit adds 35 cm to
total library width