ספריות לפי רוחב דלתות

ספריות לפי רוחב דלתות

11 אפשרויות רוחב
כל הספריות בנויות לפי דלתות 40 או 50 ס"מ רוחב

ספריות לפי דלתות ברוחב 40 ס"מ

11 Possible Widths
All bookcases are built with doors 40 or 50 cm wide

Bookcases with 40 cm width Doors

 
40 ס"מ
דלת אחת
40 cm
one door
80 ס"מ
2 דלתות
80 cm
2 doors
120 ס"מ
3 דלתות
120 cm
3 doors
160 ס"מ
4 דלתות
160 cm
4 doors
 
200 ס"מ
5 דלתות
200 cm
5 doors
240 ס"מ
6 דלתות
240 cm
6 doors
 

ספריות לפי דלתות ברוחב 50 ס"מ

(מחיצה פנימית כל 50 ס"מ)

Bookcases with 50 cm width Doors

(An inner partition every 50 cm)

 
50 ס"מ
דלת אחת
50 cm
one door
100 ס"מ
2 דלתות
100 cm
2 doors
150 ס"מ
3 דלתות
150 cm
3 doors
200 ס"מ
4 דלתות
200 cm
4 doors
 
250 ס"מ
5 דלתות
250 cm
5 doors