40x240x35 ימין

f-view/240/35/40_240_r.gif:56:336:40:240:1730:0:0:0:1:f-view/240/35/40_240_r_d.gif:f-view/240/35/40_240_r_d1.gif:0:0:12346:40x240x35 ימין:0

40x240x35 ימין

40x240x35 שמאל

f-view/240/35/40_240_l.gif:56:336:40:240:1730:0:0:0:1:f-view/240/35/40_240_l_d.gif:f-view/240/35/40_240_l_d1.gif:0:0:12345:40x240x35 שמאל:0

40x240x35 שמאל

80x240x35 כפול

f-view/240/35/80_240.gif:112:336:80:240:3460:0:0:0:1:f-view/240/35/80_240_d.gif:f-view/240/35/80_240_d1.gif:0:0:342444:80x240x35 כפול:0

80x240x35 כפול

80x240x35 חלקית

f-view/240/35/s_80_240.gif:112:336:80:240:3460:0:0:0:1:f-view/240/35/s_80_240_d.gif:f-view/240/35/s_80_240_d1.gif:0:0:35345345:80x240x35 חלקית:0

80x240x35 חלקית

פלזמה 120x240

f-view/240/120/120_240.gif:168:335:120:240:5190:0:0:0:1::f-view/240/120/120_240_d1.gif:0:0:פלזמה 120x240:פלזמה 120x240:0

פלזמה 120x240

פלזמה 160x240

f-view/240/35/160_240.gif:224:335:160:240:6920:0:0:0:1:::0:0:פלזמה 160x240:פלזמה 160x240:0

פלזמה 160x240

50x240x35 ימין

f-view/240/35/50_240_r.gif:70:336:50:240:2160:0:0:0:1:f-view/240/35/50_240_r_d.gif:f-view/240/35/50_240_r_d1.gif:0:0:191919:50x240x35 ימין:0

50x240x35 ימין

50x240x35 שמאל

f-view/240/35/50_240_l.gif:70:336:50:240:2160:0:0:0:1:f-view/240/35/50_240_l_d.gif:f-view/240/35/50_240_l_d1.gif:0:0:123123:50x240x35 שמאל:0

50x240x35 שמאל

100x240x35 כפול

f-view/240/35/100_240.gif:140:336:100:240:4320:0:0:0:1::f-view/240/100/35/100_240_d1.gif:0:0:2422434:100x240x35 כפול:0

100x240x35 כפול

100x240x35 חלקית

f-view/240/35/s_100_240.gif:140:336:100:240:4320:0:0:0:1::f-view/240/35/s_100_240_d1.gif:0:0:676433:100x240x35 חלקית:0

100x240x35 חלקית

פלזמה 130X240

f-view/240/35/130_240.gif:178:335:130:240:5265:0:0:0:1:::0:0:פלזמה 130X240:פלזמה 130X240:0

פלזמה 130X240

פלזמה 150x240

f-view/240/35/150_240.gif:210:336:150:240:6480:0:0:0:1:::0:0:פלזמה 150x240:פלזמה 150x240:0

פלזמה 150x240

מכתבית 80X240

f-view/240/80/f-view-m-80-240.gif:112:336:80:240:3080:0:0:0:0:::0:0:מכתבית 80X240:מכתבית 80X240:0

מכתבית 80X240

מכתבית 100X240

f-view/240/100/f-view-m-100-240.gif:140:336:100:240:3850:0:0:0:0:::0:0:מכתבית 100X240:מכתבית 100X240:0

מכתבית 100X240

מכתבית 120X240

f-view/240/120/f-view-m-120-240.gif:175:336:120:240:4620:0:0:0:0:::0:0:מכתבית 120X240:מכתבית 120X240:0

מכתבית 120X240

מכתבית 150x240

f-view/240/150/f-view-m-150-240.gif:210:336:150:240:5725:0:0:0:0:::0:0:מכתבית 150x240:מכתבית 150x240:0

מכתבית 150x240

מכתבית 160X240

f-view/240/160/f-view-m-160-240.gif:225:334:160:240:6150:0:0:0:0:::0:0:מכתבית 160X240:מכתבית 160X240:0

מכתבית 160X240

40x70x35 ארונית ימין

f-view/70/40_70_l.gif:56:99:40:71:700:0:0:0:1:f-view/70/40_70_l_d.gif:f-view/71/40/35/40_70_r1.gif:0:0:a2:40x70x35 ארונית ימין:0

40x70x35 ארונית ימין

40x70x35 ארונית שמאל

f-view/70/40_70_r.gif:56:99:40:71:700:0:0:0:1:f-view/70/40_70_r_d.gif:f-view/71/40/35/40_70_l1.gif:0:0:11a:40x70x35 ארונית שמאל:0

40x70x35 ארונית שמאל

50x70x35 ארונית ימין

f-view/70/50_70_r.gif:70:99:50:71:875:0:0:0:1:f-view/70/50_70_r_d.gif:f-view/71/50/35/50_70_r1.gif:0:0:ש414:50x70x35 ארונית ימין:0

50x70x35 ארונית ימין

50x70x35 ארונית שמאל

f-view/70/50_70_l.gif:70:99:50:71:875:0:0:0:1:f-view/70/50_70_l_d.gif:f-view/71/50/35/50_70_l1.gif:0:0:ק4:50x70x35 ארונית שמאל:0

50x70x35 ארונית שמאל

80x70x35 ארונית

f-view/70/80_70.gif:112:99:80:71:1400:0:0:0:1:f-view/70/80_70_d.gif:f-view/71/80/35/80_70_l1.gif:0:0:a4:80x70x35 ארונית:0

80x70x35 ארונית

100x70x35 ארונית

f-view/70/100_70.gif:140:99:100:71:1750:0:0:0:1::f-view/71/100/35/100_70.gif:0:0:ש432:100x70x35 ארונית:0

100x70x35 ארונית

35x240x35 סיומת מעוגלת ימינית

f-view/240/35/p_35_240_r.gif:49:336:35:240:1165:0:1:0:0:::0:0:53322:35x240x35 סיומת מעוגלת ימינית:0

35x240x35 סיומת מעוגלת ימינית

35x240x35 סיומת מעוגלת שמאלית

f-view/240/35/p_35_240_l.gif:49:336:35:240:1165:0:1:0:0:::0:1:234324:35x240x35 סיומת מעוגלת שמאלית:0

35x240x35 סיומת מעוגלת שמאלית

פינת 90 מעלות - גובה 240

f-view/Corner90.gif:2:294:0:240:0:0:0:0:0:::0:0:corner_90_240:פינת 90 מעלות - גובה 240:1

פינת 90 מעלות - גובה 240

65x240x35 יחידה פינתית

f-view/240/40_240_65.gif:56:336:40:240:3000:1:0:0:0:::0:0:פינה 240 אחיד:65x240x35 יחידה פינתית:0

65x240x35 יחידה פינתית

40x70 מגירה

f-view/70/m_40_70.gif:56:99:40:0:820:0:0:1:0:::0:0:s3232:40x70 מגירה:0

40x70 מגירה

50x70 מגירה

f-view/70/m_50_70.gif:70:99:50:71:820:0:0:1:0:::0:0:A324234:50x70 מגירה:0

50x70 מגירה

80x70 מגירה

f-view/70/m_80_70.gif:112:99:80:71:1090:0:0:1:0:::0:0:zA242:80x70 מגירה:0

80x70 מגירה

דלת זכוכית שמאלית 40x70

f-view/70/40/40_70_l1.gif:56:99:40:71:0:0:0:1:0:::1:0:דלת זכוכית 40x70:דלת זכוכית שמאלית 40x70:0

דלת זכוכית שמאלית 40x70

דלת זכוכית ימנית 40x70

f-view/70/40/40_70_r1.gif:56:99:40:71:0:0:0:1:0:::1:0:דלת זכוכית 40x70:דלת זכוכית ימנית 40x70:0

דלת זכוכית ימנית 40x70

דלת זכוכית ימנית 50x71

f-view/70/50/50_70_r1.gif:70:99:50:71:0:0:0:1:0:::1:0:דלת זכוכית 50x71:דלת זכוכית ימנית 50x71:0

דלת זכוכית ימנית 50x71

דלת זכוכית שמאלית 50x71

f-view/70/50/50_70_l1.gif:70:99:50:71:0:0:0:1:0:::1:0:דלת זכוכית 50x71:דלת זכוכית שמאלית 50x71:0

דלת זכוכית שמאלית 50x71

דלת זכוכית 80x71

f-view/70/80/80_70_l1.gif:112:99:80:71:0:0:0:1:0:::1:0:דלת זכוכית 80x71:דלת זכוכית 80x71:0

דלת זכוכית 80x71

דלת זכוכית 100x71

f-view/70/100/100_70.gif:140:99:100:71:0:0:0:1:0:::1:0:דלת זכוכית 100x71:דלת זכוכית 100x71:0

דלת זכוכית 100x71

דלת זכוכית 120x71

f-view/70/120/120_70.gif:168:99:120:71:0:0:0:1:0:::1:0:דלת זכוכית 120x71:דלת זכוכית 120x71:0

דלת זכוכית 120x71

גרור פריט לכאן - לביטול
מבט - על
מבט - על
מידות : (עומק X גובה X רוחב)
המחיר כולל מע"מ